Vanaf januari 2020 komt hier een serie blogs over wiskunde. Ze zullen de vorm van lesjes hebben, die iedere keer een onderwerp uit de wiskunde behandelen. De blogs zijn geschreven voor middelbare scholieren, maar kunnen door slimme leerlingen van de basisschool ook al gelezen worden. Het begint eenvoudig, met dingen die in de eerste klas besproken worden, daarna bouwt het op en als de set ooit compleet is, dan zit er eindexamenstof in. De meeste stukjes zijn met name geschikt voor HAVO of VWO, maar dat wil niet zeggen dat op het VMBO je er niets aan hebt.

Wat is Wiskunde?
We bouwen een….
We bouwen een…. (2)
Punt, lijn en kromme
Round and round
Een driehoek is zo sterk…
Alles heeft een maat